- Jakże często mówiąc o kobietach, mówimy w sposób praktyczny: kobieta jest po to, żeby to robiła. Nie. W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki - dodał Franciszek, podkreślając jednocześnie, że „kobieta nie jest do mycia naczyń i do roboty”.- Nie, kobieta jest po to, aby wnosiła harmonię. Bez kobiety nie ma harmonii - stwierdził.

Zdaniem papieża mężczyzna i kobieta "nie są jednakowi".

- Mężczyzna nie wnosi harmonii. To ona wnosi tę harmonię, uczy nas głaskania, kochania z czułością i czyni świat pięknym.

[ad=1]