Wapno to tak stare remedium na wszelkie alergiczne dolegliwości, że nikt nie zastanawia się nad jego skutecznością. Ba! Nikomu nawet nie przyszłoby do głowy myśleć, że może to być zwykłe… placebo. Stoi na domowych półkach tuż obok aspiryny, znaczy: jest w regularnym użytku.

Tymczasem badania prowadzone przez lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem immunologa dr hab. n. med. Wojciecha Feleszko wykazały, że popularne Calcium nie ma wpływu na hamowanie reakcji alergicznej. Badaniu poddano kilkudziesięciu dorosłych pacjentów ze zdiagnozowanym alergicznym zapaleniem nosa i/lub astmą uznaną metodą randomizowaną, zaakceptowaną także przez niezależną komisję etyki. U chorych występowanie alergii swierdzono między innymi za pomocą testów skórnych (po podaniu podskórnym alergenu obserwowano obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry).

Badanym podano podskórnie alergeny. Przez trzy kolejne dni część chorych otrzymywała preparaty wapnia, część placebo. Okazało się, że skuteczność "leczenia" jest niemal identyczna (patrz: wykresy).


Okazało się, że skuteczność wapnia była tylko nieznacznie większa, niż placebo:


Ciekawy jest inny fakt. W latch 80. i 90. ub. wieku przeprowadzono podobne badania, ale ich wyniki wskazywały na zdecydowanie wyższą skuteczność preparatów wapnia (o ok. 30 proc. lepsze efekty niż substancji obojętnej). Skąd te różnice?


Najbardziej frapujące jest to, że Calcium jako lek na alergie stosowany jest w kilku krajach Europy Środkowej (m.in. w Czechach, na Ukrainie, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii) i - biorąc pod uwagę wyniki badań zespołu doktora Feleszko - można uznać, że na tym obszarze funkcjonuje „mit wapnia”. Zaś Skandynawii, czy Europie Zachodniej nikt o takiej metodzie nie słyszał…
Warto jednak informować lekarzy o zażywaniu wapnia - doktor Feleszko przypomina, że hamuje on działanie leków przeciwhistaminowych, czyli antyalergicznych.

Źródło:


Lek. pediatra Klaudia Matysiak, lek. Michał Matuszewski, dr n. med. Wojciech Feleszko, Klinika Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, "Preparaty wapnia nie hamują reakcji alergicznych. Badanie kontrolowane metodą randomizowaną", 2017.